Politika kvalitete

POLITIKA KVALITETE

Poslovni uspjeh tvrtke KAMEN SIRAČ d.d. počiva na postizanju zadovoljstva kupaca isporukom kvalitetnih proizvoda i usluga. Sve aktivnosti, proizvode i usluge obavljamo na način da ne štetimo okolišu, zdravlju i sigurnosti.

Postizanje zadovoljstva kupaca, kao i ostalih zainteresiranih strana: vlasnika, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojoj djelujemo, nastojimo ostvariti kroz primjenu Sustava upravljanja kvalitetom.

Svi zaposlenici, sukladno svojim odgovornostima, obvezni su poduzimati radnje za postizanje ciljeva društva i za zadovoljenje zakonskih zahtjeva te zahtjeva sustava upravljanja kvalitetom opisanih u Priručnik kvalitete.

Sustav upravljanja kvalitetom uspostavljen je i održavan prema zahtjevima norme ISO 9001 i prema sljedećim principima:

  • Uprava društva ima vodeću ulogu pri razvoju sustava upravljanja kvalitetom

  • Odgovornosti i ovlaštenja jasno su utvrđene za sve zaposlenike

  • Potiče se i provodi stalna izobrazba za dostizanje i održavanje potrebnog znanja

  • Provodi se neprekidno praćenje, analiziranje i poboljšavanje svih procesa

  • Ustanoviti rizike i prilike u poslovanju kako bi se zajamčilo da sustav upravljanja kvalitetom može ostvariti predviđene rezultate

S politikom kvalitete upoznati su svi zaposlenici i zainteresirane strane, a ona je dostupna široj javnosti.